نفتآب
نفتآب

خودروسازان داخلی همچنان بد می رانند!

به گزارش شانا، در ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل توسط  در مهرماه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ام‌وی‌ام ۱۱۰،‌سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ به عنوان بی‌کیفیت‌ترین خودروها و ویتارا، پارس تندر و تندر اتوماتیک به عنوان خودروهای با کیفیت معرفی شدند.

در مهرماه امسال براساس آمار تولید ارائه شده از سوی شرکتهای خودروساز 99 درصد از تعداد خودروهای تولید شده در داخل کشور به خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) اختصاص داشته است.

در مورد خودروهای سبک در مهرماه امسال در بخش سواری شاهد افت 13.4 درصدی تولید نسبت به ماه قبل از آن بودیم که کاهش تولید تندر90 از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند نزولی بوده است.

با توجه به روند نزولی تولید خودروهای سواری در مهرماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 8.1 درصد کاهش یافت، به طوری که در مجموع 25 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 19 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در این ماه، مانند دوره قبل خودرو سوزوکی گرند ویتارا محصول شرکت ایرانخودرو خراسان با کسب نمره منفی 16.7 در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

خودروهای پارس تندر و تندر90 اتوماتیک به ترتیب با کسب نمرات منفی 20.5 و 20.6 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

خودروهای تندر 90 محصول شرکتهای ایرانخودرو و پارس خودرو نیز همانند شهریورماه با کسب نمره منفی 20.7 رتبه چهارم و پنجم جدول ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل را از آن خود کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن دسته بندی قیمتی خودروها مشاهده می شود که سایپا X131 محصول شرکت سایپا با 78 نمره منفی رتبه نخست خودروهای زیر 20 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. نمره منفی این خودرو در مقایسه با ماه قبل 0.5 نمره کاهش یافته است.

در گروه قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان نیز پارس تندر و تندر 90 پارس خودرو و ایرانخودرو در صدر قرار گرفتند و نمره منفی آنها نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشته‌ است.

در ارزیابیهای انجام شده در مهرماه امسال، تندر90 اتوماتیک با نمره منفی 20.6 در جایگاه نخست بین خودروهای 40 تا 60 میلیون تومان قرار گرفت و جک 5J اتوماتیک با نمره منفی 45.0 در رده بعدی قرار گرفت. خودروهای جک J5، لیفان 620 و ام وی ام 530 نیز با نمرات منفی 48، 51.3 و 52.5 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین همانند شهریورماه، خودروهای لیفان ایکس 60 و ام وی ام ایکس33 در دسته قیمتی بین 60 تا 80 میلیون قرار گرفتند. لیفان ایکس60 با کسب نمره منفی 50.0  در سطح کیفی خیلی خوب و  ام وی ام ایکس33 با نمره منفی 64.3 در سطح کیفی خوب قرار گرفت.

در دسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان نیز سوزوکی گرند ویتارا با کسب پایین‌ترین نمره منفی در بین خودروهای این جدول به عنوان با کیفیت ترین خودرو ارزشیابی شده مهرماه شناخته شد.

عیوب فنی و عملکردی شامل کدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقال قدرت)، 3 (ترمز) و 4 (تجهیزات الکتریکی) هستند. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل کدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیرعادی) است. عیوب بدنه شامل کدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم کد 7 است.

در جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری، سوزوکی گرند ویتارا محصول شرکت ایرانخودرو خراسان در صدر و خودرو MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو در انتها قرار دارند.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروهای سایپا 131 و تیبا بیشترین نمرات منفی را کسب کردند.

از طرفی شاهد بهبود 9.0 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که عمدتاً مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای MVM530 ، لیفان 620 و پژو پارس مازندران در این بخش است.

در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای MVM110 و پژو 405 بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش 2.1 درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به خودروهای MVM530 و لیفان 620 است.

در بخش بدنه نیز خودروهای MVM110 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب کردند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند نزولی 1.8 درصدی را تجربه کرد که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای پژو 206 و پارس تندر است.

در بخش رنگ، میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 12.2 درصد تنزل داشت که عمدتاً مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای پژو 206 و تندر 90 ایرانخودرو در این بخش است.

همچنین خودروهای جک J5 و جک J5 اتوماتیک، لیفان X60 و پژو پارس مازندران بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب کردند.

تعداد ایرادات مهم و اساسی به میران قابل توجه 115.4 درصد افزایش یافت که غالباً مربوط به خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و سمند است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 1.5 درصد افزایش یافته که می توان به روند نزولی خودروهای جک J5 و تیبا اشاره کرد.

طبق ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری ام وی ام 530 بیشترین میزان بهبود و جک J5 هم بیشترین میزان تنزل را داشته اند.

در بررسی کیفیت وانت، باوجود کاهش تولید خودروهای گروه وانت در مهرماه، ارزشیابی این خودروها 5.6 درصد افزایش یافت، به طوری که از 7 مدل خودرو ارزشیابی شده 6 مدل در سطح کیفی خوب و یک مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

در جدول رده بندی کیفی نیز وانت پیکاپ فوتون دیزلی محصول شرکت ایرانخودرو دیزل در صدر و وانت نیسان دوگانه سوز محصول شرکت زامیاد در انتها قرار گرفته‌اند.

در نمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، همه خودروهای این رده، روند رو به رشد داشته و در این بین وانت پیکاپ فوتون دیزلی بیشترین میزان بهبود را به خود اختصاص داده است.

در مهرماه، در هر 4 بخش عیوب فنی و عملکردی ، تزئینات و مونتاژ ، بدنه و رنگ به ترتیب شاهد بهبود کیفی 10.6 ، 2.8 ، 5.6 و 6.3 درصدی هستیم که ازجمله عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به بهبود می توان به تولید مجدد خودرو با کیفیت این رده یعنی وانت وینگل 5 و همچنین روند رو به رشد خودروهای وانت پیکان تبریز، وانت نیسان تک سوز و وانت مزدا دو کابین اشاره کرد.

همچنین در هر 4 بخش یادشده، وانت مزدا دو کابین و وانت پیکان تبریز بیشترین نمرات منفی را کسب کردند.

در این بخش، تعداد ایرادات مهم و اساسی روند نزولی 38.5 درصدی داشته است که عمده دلیل این موضوع مربوط به کاهش تعداد این ایرادات در خودروی وانت نیسان دوگانه سوز است.

در نهایت، میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت 5.8 درصد بهبود یافت، که عمدتاً مربوط به با کیفیت ترین خودرو این گروه، یعنی وانت پیکاپ فوتون دیزلی است.

در گروه سنگین، در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری مانند ماه قبل، هیچ خودرویی ارزشیابی نشده است.

در بخش خودروهای تجاری باری با توجه به رشد تولید خودروهای این گروه در مهر ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 6.3 درصد افزایش یافت، به طوری که از 8 مدل خودرو ارزشیابی شده 5 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 3 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

خودرو یادشده به این دلیل که میانگین نمره منفی 2 کد از کدهای فنی و عملکردی اش (کدهای 1-2-3- 4) از حدود مجاز بالاتر رفته است، یک سطح کیفی تنزل یافته است.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، کامیون کاوه بیشترین بهبود را از نظر کسب نمره منفی داشت، به طوری که در این بخش، بهبود 50.0 درصدی نسبت به ماه قبل را شاهد هستیم که بیشترین تأثیر در این روند مربوط به کشنده کاوه و کامیونت الوند است.

در بخش تزئینات و مونتاژ، کامیونت الوند بالاترین نمره منفی را کسب کرد. از طرفی میانگین نمره منفی این بخش 1.5 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت که عمدتاً مربوط به روند رو به رشد کشنده بنز آکسور است.

در بخش بدنه، کامیون بنز WH حداکثر نمره منفی را کسب کرد، همچنین شاهد تنزل 10.2 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند رو به افول، مربوط به کشنده بنز آکسور است.

در بخش رنگ، کشنده بنز آکسور بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، در ضمن در این بخش شاهد افزایش 1.6 درصدی میانگین نمره منفی هستیم که بیشترین تأثیر در این روند رو به نزول مربوط به کامیونت الوند است.

در انتهای میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد تنزل کیفی 0.3 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم.

در نمودار، تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم که کامیون ایسوزو NPR75M بیشترین میزان بهبود و کامیونت الوند هم بیشترین میزان تنزل را داشته است.

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *