// // بایگانی‌های ضایعات - نفتاب
نفتآب

بایگانی‌های ضایعات - نفتاب

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خرید و فروش ضایعات

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خرید و فروش ضایعات فلزی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خریدار ضایعات اهن

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خریدار و فروشنده داربست

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی