نفتآب

زمینه برای تغییر روش ساخت و نصب واحدهای فرآورش نفت آماده است

امید شاکری، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت در گفت‌وگو با شانا این خبر را اعلام می‌کند و در تشریح اقدام‌های انجام‌شده در مسیر اجرای دستورعمل یادشده، به مواردی از جمله تدوین چارچوب همسان قراردادی با عنوان «موافقت‌نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) […]