نفتآب

افزایش همکاری با دانش‌بنیان‌ها برای پیشبرد عملیات انتقال گاز

منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران به‌عنوان یکی از مناطق عملیاتی مهم، فعالیت خود را در سال  ۱۳۶۹ و به عنوان یک واحد مستقل زیر نظر مدیریت عملیات پالایش و انتقال به‌طور رسمی آغاز به کار کرده است. به‌منظور افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و جایگزینی انرژی پاک برای به حداقل رساندن […]