نفتآب

باید بپذیریم آمریکا بازیگر مهم در بازار نفت است

مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با تبیین تولید شیل اویل در آمریکا تاکید می‌کند: باید بپذیریم آمریکا یک بازیگر مهم در بازار نفت است، هرچند صادرکننده خالص نیست، اما می‌تواند بازارها را به هم بزند. متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید: نزدیک به یک دهه است که ذخایر غیرمتعارف به رقیب […]