نفتآب

خدمت‌رسانی تمام الکترونیک به مشترکان گاز

امواج فناوری اطلاعات همچنان تمامی ابعاد و شئون زندگی بشری را درمی‌نوردد و سیگنال‌های نامرئی، با شکستن مرزها و از سر راه برداشتن دیوارهای قدیمی، محدودیت‌های زمان و مکان را برطرف کرده و پیوندهایی شگفتی‌آور برای تسهیل ارتباطات انسان‌ها و تسریع امور بشری پدید می‌آورند. شرکت ملی گاز ایران با توجه به سهم ۷۰ درصدی […]