نفتآب

آیا مصرف آب در صنعت پتروشیمی بالاست؟

یک سال آبی در ایران از اول مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌یابد. سال زراعی جاری که پنجشنبه این هفته به پایان می‌رسد یکی از کم بارش‌ترین سال‌های رکوردشده در کشور است، به‌طوری که با ۳۸ درصد کم بارشی نسبت به دوره عادی به پایان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود سال آبی […]