نفتآب

۵۰ درصد کاتالیست‌های پر مصرف کشور بومی‌سازی شده‌اند

پژوهش و فناوری در دنیای امروز بدون تردید کلید پیشرفت هر صنعت و به دنبال آن هر کشور است. صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی که نقشی اساسی در اقتصاد کشور دارد، از این قاعده مستثنا نیست، به‌طوری که لازمه حفظ جایگاه این صنعت در منطقه و جهان، تحقیق، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نو به منظور […]