نفتآب
آمادگی مناطق نفت‌خیز برای تولید ۳ میلیون بشکه نفت تا پایان ۱۴۰۰

آمادگی مناطق نفت‌خیز برای تولید ۳ میلیون بشکه نفت تا پایان ۱۴۰۰

آمادگی مناطق نفت‌خیز برای تولید ۳ میلیون بشکه نفت تا پایان ۱۴۰۰ گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی نفت‌خیز جنوب صبح ۱۲ دی‌ماه و درست سه ماه پس از آنکه علیرضا دانشی حکم سرپرستی خود را از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دریافت کرد، در طبقه ششم ساختمان این شرکت در اهواز انجام شد. علیرضا دانشی […]