نفتآب

نگاه جدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بحث مقاوم‌سازی شبکه گازرسانی

مقاوم‌سازی در صنعت گاز از بیش از ۱۰ سال پیش آغاز شده است و اکنون از بالاترین و روزآمدترین استانداردهای دنیا در این بخش استفاده می‌شود. هرچند به گفته زنگنه، «قرارگیری در پهنه زلزله یا وجود ساختمان‌ها و معابری که همه استانداردهای تاب‌آوری در برابر زلزله را ندارند عوامل بیرونی غیرقابل تغییری هستند». کاوه نامدارزنگنه، […]