نفتآب

نگاهی به دیپلماسی نفتی ایران در دوران تحریم

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، از اواسط دهه ۴۰ خورشیدی و همزمان با شکوفایی اقتصادی ایران، نفت به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و کلیدی در تامین منابع مالی ایران مطرح شد و سپهر سیاسی و دورنمای حیات اقتصادی کشور بیش از گذشته با آن گره خورد. درست از همین […]