نفتآب
بهینه‌سازی مصرف گاز و چند نکته/ دولت و ملت باید چه کنند؟

بهینه‌سازی مصرف گاز و چند نکته/ دولت و ملت باید چه کنند؟

بهینه‌سازی مصرف گاز و چند نکته/ دولت و ملت باید چه کنند؟ به گزارش شانا، در گذشته بشر تنها به‌دنبال افزایش تولید انرژی بود و همه عزمشان را جزم کرده بودند برای رفع نیازهای خود به افزایش تولید به‌ویژه تولید انرژی‌های فسیلی روی آورند، اما با برداشت حداکثری از منابع انرژی در سراسر جهان، جوامع […]

فرهنگ‌سازی و فناوری راهگشای بهینه‌سازی

فرهنگ‌سازی و فناوری راهگشای بهینه‌سازی

فرهنگ‌سازی و فناوری راهگشای بهینه‌سازی شاید بارها با این تعریف مواجه شده باشیم که میزان مصرف بسیاری از کالاها و نیازهای شهروندان در کشورها، بیش از میانگین سایر کشورها یا میانگین جهانی است. گاهی در مورد مسائل بهداشتی و سلامت، همچون میزان مصرف آب یا نمک و گاهی هم در مورد میزان مصرف انواع انرژی […]

سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌­های خانگی و تولیدی

سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌­های خانگی و تولیدی

سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌­های خانگی و تولیدی شدت مصرف انرژی در صنایع و مصرف سرانه انرژی خانوار، تابع عوامل گوناگونی است. مصرف انرژی به قیمت حامل‌های انرژی، رفتار و عادات جامعه (فرهنگ عمومی)، تکنولوژی به‌کارگرفته‌شده در وسایل و تجهیزات و دیگر عوامل بستگی دارد. تغییر قیمت انرژی، به‌عنوان سیاست اقتصادی و تغییر در […]