نفتآب
ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی با تقویت دیپلماسی منطقه‌ای

ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی با تقویت دیپلماسی منطقه‌ای

ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی با تقویت دیپلماسی منطقه‌ای به گزارش شانا به نقل از ایرنا، ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست را در جهان داراست، این موضوع سبب شده تا همواره در هر موقعیتی که به نوعی به انرژی‌های هیدروکربوری مربوط است، نام ایران نیز مطرح شود. بر این […]