نفتآب
نفتآب

صرفه جویی انرژی معادل کل مصرف سوخت در اتحادیه اروپاست

به گزارش شانا، براساس گزارش بازار کارایی انرژی سال 2014، سرمایه گذاری در بازارهای کارایی انرژی در جهان در سال 2012، 310 تا 360 میلیارد دلار امریکا بوده است.

بازارهای کارایی انرژی، کالا و خدماتی را ارائه می دهند که انرژی مورد نیاز برای تقویت اقتصادها را کاهش می دهند.

مصرف انرژی اجتناب شده بیش از نفت تامین شده (1.202 میلیون تن معادل نفت)، برق (Mtoe 552) یا گاز طبیعی (Mtoe 509) در سال 2011 بوده است، این صرفه جویی ها برابر 59 درصد کل انرژی نهایی در 11 کشور عضو IEA در آن سال بوده است.

این میزان بیشتر از کل مصرف انرژی نهایی هر یک از منابع سوخت در این کشورها و بیش از کل مصرف انرژی نهایی سال 2011 برای همه سوختها در اتحادیه اروپا بوده است.

صرفه جویی های کارایی انرژی در یازده کشور عضو  IEA به صورت موثری در حال جابجایی تقاضای انرژی یک قاره بوده است.

صرفه جویی کارایی انرژی 1.337 میلیون تن معادل نفت در این یازده کشور عضو در سال 2011 بیش از مجموع کل مصرف انرژی نهایی آسیا بدون چین است. این صرفه جویی کارایی انرژی برابر 80 درصد کل انرژی نهایی چین و 87 درصد کل انرژی نهایی امریکا در همان سال بوده است.

صرفه جویی کارایی انرژی در مقایسه با مصرف نهایی کل در مناطق و کشورهای منتخب، سال 2011.جدول

18 کشور عضو IEA مسئول بیش از 83 درصد کل مصرف نهایی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکارهایهای اقتصادی (OECD) و 33 درصد کل مصرف نهایی جهان هستند.

در میان کشورهای تحلیل شده، تقاضای انرژی بین سالهای 2001 تا 2011 پنج درصد کاهش داشته، که کارایی انرژی مهمترین عامل در این کاهش بوده است.

تغییرات در مجموع مصرف نهایی کل نسبت به سطح سال 2001 که به عوامل موثر برای 18 کشورعضو IEA بین سالهای 2001 تا 2011 تجزیه شده

جدول

کشورها عبارتند از: استرالیا، اتریش، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره، نیوزیلند، هلند، اسپانیا، سوئد، سوییس، انگلستان، امریکا.

درصورت نبود اثرات کارایی انرژی از سال 2001، کل مصرف نهایی در سال 2011 باید Mtoe(9EJ) 218 بیشتر می شد.

کارایی انرژی به صورت مداوم مصرف انرژی سالانه را در دهه اخیر پایین آورده است و صرفه جویی تجمیعی ناشی از بهبودهای کارایی بین سالهای 2001 تا 2011 در این 18 کشور برابر Mtoe(72EJ)1.731 بوده است.

مصرف انرژی فرضی بدون کارایی انرژی و صرفه جویی تجمیعی ناشی از بهبود کارایی انرژی برای 18 کشور عضوIEA، بین سالهای 2001 تا 2011


جدول  

در سطح هر کشور، کارایی انرژی اثری کاهشی بر کل مصرف نهایی 16 کشور از 18 کشور مورد تحلیل قرار گرفته از سال 2001 داشته و نخستین محرک کاهشهای مطلق در کل مصرف نهایی 12 کشور در این دوره بوده است.

از 12 کشوری که کاهش کل مصرف نهایی از سال 2001 در آنها صورت گرفته، در 8 کشور اثرات کارایی انرژی بیش از کل افزایش در فعالیتهایشان بوده است.

تجزیه کل مصرف نهایی بین سالهای 2001 تا 2011 برای 18 کشور عضو IEA نسبت به سال 2001

جدول

بالاترین درصد بهبود کارایی انرژی در بخش مسکونی
تقاضای انرژی در بخش مسکونی در کشورهای مورد بررسی 5 درصد از میزان سال 2001 کاهش یافته است.

اگر تنها اثرات کارایی انرژی را درنظر بگیریم، مصرف انرژی 14 درصد کمتر از سطح 2001 می شود. این ناشی از بهبودهای کارایی در گرمایش فضا، گرمایش آب، روشنایی و وسایل خانگی در ساختمانهای مسکونی است.

کاهش مصرف انرژی به دنبال افزایش قیمت انرژی
کارایی در مدت زمانی که قیمت انرژی در کشورهای مورد ارزیابی به صورت بارزی افزایش یافته، موجب کاهش مصرف انرژی شده است. قیمت انرژی 11 درصد تا 52 درصد در هر مورد از 2001 تا 2011 افزایش یافته است.

کارایی انرژی و افزایش درآمد، اثر افزایش قیمت را بر خانوارها تعدیل می کند. سهم درآمد خانوار که بر انرژی صرف می شود به آن شدت افزایش نیافته و حتی در برخی از کشورها در سالهای 2001 تا 2011 برابر یا کمتر شده است.

افزایش قیمت متوازن شده یک واحد انرژی برای هر مصرف کننده در 18 کشور عضو IEA، از سال 2001 تا 2011
جدول

 

فراز سجده ای
رییس HSE/M&V شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *