نفتآب
نفتآب

سهم زغال سنگ در تامین انرژی جهان افزایش یافت

شانا، از سال 2004 تا پایان 2014 مجموع انرژی مصرفی تولیدشده در جهان از محل سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز و زغالسنگ و همچنین انرژی هسته ای و هیدروالکتریک و انرژیهای تجدیدپذیر و زیستی از ١٠۵۵۶,۵ میلیون تن معادل نفت خام به ١٢٩٢٨.۴ میلیون تن افزایش یافته است.
در دوره ده ساله مورد بررسی، زغالسنگ تولید شده در جهان از 2835.9 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 3933.5 میلیون تن رسیده و با افزایش 1097.6 میلیون تن معادل نفت خام دارای رشد 38.7 درصدی بوده است.

 

زغال سنگ 1

در طی این دوره، مصرف جهانی زغالسنگ نیز با افزایش 967.3 میلیون تن معادل نفت خام در سال از 2914.5 میلیون تن به به 3881.8 میلیون تن رسیده و با رشد 33.2 درصدی روبرو بوده است. در این زمان سهم زغال سنگ از مجموع کل انرژی مصرفی تولید شده از منابع مختلف در جهان، از 27.6 درصد به 30 درصد افزایش یافته است.
برابر آخرین جداول آماری منتشر شده توسط BP در ژوئن ٢٠١۵، مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ در جهان در سال ٢٠١۴ چیزی بالغ بر 891.5 میلیارد تن برآورد شده است.

زغال سنگ

 

افزایش سهم مصرف زغالسنگ در منابع تامین انرژی جهان از سال 2004 تا پایان سال 2014 در حالی است که بانک گلدمن ساکس 22 سپتامبر پیش‌ بینی کرد قیمت زغال‌سنگ کاهش می‌یابد و هرگز بالا نخواهد رفت. بانک سرمایه‌ گذاری «گلدمن ساکس» این‌ طور نتیجه‌گیری کرده‌ که نقطه اوج تولید زغال‌سنگ پیش از موعد فرا می رسد.
پیش از این، آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده بود همگام با توسعه و رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای زغالسنگ و متعاقب آن قیمتها در این بخش به طور اجتناب‌ ناپذیری افزایش یابد. در این محاسبات، چین به تنهایی تأمین سه‌ پنجم رشد تقاضا را به عهده داشت اما کاهش رشد اقتصادی چین بعد از بحران 2007 و ادامه آن تاکنون همه پیش بینی ها را تغییر داده است.
بر این اساس، بانک گلدمن ساکس قیمت زغالسنگ را در آینده قابل پیش‌ بینی، تیره و تار توصیف کرده و پیش‌ بینی بلندمدت قبلی‌ اش را به 40 دلار در هر تن تصحیح کرده است، یعنی 23 درصد کمتر از پیش‌ بینی 65 دلاری پیشین. این تخمین نشانگر احتمال کاهش بیشتر قیمتها در یک دوره بلند مدت است.
این بانک انتظار دارد مصرف جهانی زغالسنگ حرارتی که به برق تخصیص می‌یابد، از 6.15 میلیارد تن در سال 2013، به 5.98 میلیون تن در سال 2019 کاهش شدیدی پیدا کند.
کاهش مصرف زغالسنگ در حالی است که مصرف آن برای تولید انرژی و گرما بزرگترین منشا تولید گاز دی اکسید کربن در جهان است. بیش از 60 درصد از افزایش تولید گاز دی اکسید کربن در جهان از سال 2000 مربوط به این منبع تولید انرژی بوده است.
براساس گزارش مؤسسه زیست محیطی نیچر، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا معادل شش مرگ در هر دقیقه است که در صورت تداوم روند فعلی، این میزان تا سال 2050 به دو برابر افزایش خواهد یافت.
به گزارش گاردین، چین و هند از جمله آلوده ترین کشور ها در آسیا هستند که میزان ذرات ریز در هوای این کشور ها به 100 میکروگرم در هر لیتر هوا می رسد. در عین حال، یک سوم از کل میزان مرگ و میر زودرس بر اثر آلودگی هوا در نتیجه استفاده از سوختهای دودزا از قبیل چوب و زغالسنگ و دیزل کثیف ژنراتور ها برای تولید برق است.
بر اساس این گزارش، دلیل اصلی مرگ بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر در سال و روزانه بیش از چهار هزار نفر در چین همین آلاینده های معلق در هواست. پس از چین، هند با 650 هزار نفر در سال بیشترین سهم را در آمار قربانیان آلودگی هوا دارد.
بیش از 70 درصد از افرادی که سالانه بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا در جهان جان خود را از دست می دهند، ساکن قاره آسیا هستند.
بررسی آخرین آمارهای تولید و مصرف منتشر شده توسط BP در ژوئن 2015 نشان می دهد که در  ده سال گذشته و با توجه به فعایت گروههای فعال زیست محیطی و سازمانهای محیط زیست جهان، سهم منطقه آمریکای شمالی و اروپا و اور آسیا از مصرف و تولید زغالسنگ به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه شاهد افزایش شدید تولید و مصرف زغالسنگ توسط دو کشور هند و چین هستیم.

آمریکای شمالی-
از سال ٢٠٠۴ تا پایان ٢٠١۴ تولید زغالسنگ در آمریکای شمالی از 612.2 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 551.4 میلیون تن تنزل پیدا کرده و با کاهش 60.8 میلیون تنی، افت 10 درصدی را نشان می دهد.
در دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آمریکای شمالی از مجموع زغالسنگ تولید شده در جهان از 21.6 درصد به 14 درصد کاهش پیدا کرده است.
در این دوره، مصرف زغالسنگ در این منطقه از 607.9 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 488.9 میلیون تن رسیده و با کاهش 119 میلیون تنی دارای افت 19.6 درصدی بوده است.
ایالات متحده در سال 2014 با سهم 11.7 درصدی از مصرف زغالسنگ جهان در این منطقه قرار گرفته که بعد از چین رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد.
سهم این منطقه از مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ جهان در سال ٢٠١۴ حدود 27.5 درصد است. با توجه به تقسیم ذخیره به تولید در سال ٢٠١۴، حجم ذخایر زخالسنگ این منطقه تا 284 سال آینده به پایان می رسد.

آمریکای مرکزی و جنوبی-
در آمریکای مرکزی و جنوبی تولید زغالسنگ از سال ٢٠٠۴ تا پایان ٢٠١۴ از 43.1 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 65 میلیون تن معادل نفت خام بالغ شده و با افزایش 22 میلیون تنی دارای رشد 50.8 درصدی بوده است.
در دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی از مجموع زغال سنگ تولید شده در جهان از 1.5 درصد به 1.7 درصد افزایش پیدا کرده است.
در این دوره، مصرف زغالسنگ در این منطقه از 21.5 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 31.6 میلیون تن رسیده و با افزایش 10.1 میلیون تنی دارای رشد 47 درصدی بوده است.
سهم آمریکای مرکزی و جنوبی از مجموع ذخایر زغالسنگ اثبات شده در جهان در سال ٢٠١۴ حدود 1.6 درصد است. با توجه به ضریب ذخیره به تولید، زغالسنگ این منطقه تا 142 سال دیگر به پایان می رسد.

خاورمیانه-
از سال ٢٠٠۴ تا پایان ٢٠١۴ تولید زغالسنگ در خاورمیانه از 800 هزار تن معادل نفت خام در سال به 700 هزار تن رسیده است . سهم دو منطقه آفریقا و خاورمیانه از مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ در جهان 3.7 درصد است.
مصرف زغالسنگ در خاورمیانه در ده سال مورد بررسی از 9.6 میلیون تن معادل نفت خام به 9.7 میلیون تن بالغ شده و دارای افزایش 100 هزار تنی بوده است.

آفریقا-
از سال ٢٠٠۴ تا پایان ٢٠١۴ تولید زغالسنگ در منطقه آفریقا از 140.8 میلیون تن معادل نفت خام به 152.2 میلیون تن رسیده و با افزایش 11.4 میلیون تنی دارای رشد 8.1 درصدی بوده است. سهم آفریقا و خاورمیانه در جمع از مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ در جهان 3.7 درصد است.
در دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آفریقا از مجموع زغالسنگ تولیدشده در جهان از 5 درصد به 3.9 درصد کاهش پیدا کرده است.
در این دوره، مصرف زغالسنگ در این منطقه از 96.6 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 98.6 میلیون تن رسیده و با افزایش 2 میلیون تنی دارای رشد 2 درصدی بوده است.

آسیا و اقیانوسیه-
از سال ٢٠٠۴ تا پایان ٢٠١۴ تولید زغالسنگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه از 1590.8 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 2722.5 میلیون تن بالغ شده و با افزایش 1131.7 میلیون تنی دارای رشد 71.1 درصدی بوده است.
سهم این منطقه از مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ جهان 32.3 درصد است و با شرائط برداشت فعلی انتظار می رود زغالسنگ این منطقه تا 51 سال آتی به پایان برسد.
در دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آسیا و اقیانوسیه از مجموع زغالسنگ تولیدشده در جهان از 56.1 درصد به 69.2 درصد افزایش پیدا کرده است.
چین به عنوان بزرگترین تولید کننده زغالسنگ جهان با 46.9 درصد، استرالیا با 7.1 درصد، اندونزی با 7.2 درصد و هند با 6.2 درصد از مجموع تولید جهانی زغالسنگ در سال 2014 رتبه های یکم تا چهارم تولید را در این منطقه در دست دارند.
در سالهای 2004 تا پایان 2014، مصرف زغالسنگ در این منطقه از 1642.8 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 2776.6 میلیون تن رسیده و با افزایش 1133.8 میلیون تنی دارای رشد 69 درصدی بوده است.
چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده زغالسنگ در جهان 50.6 درصد از مجموع زغالسنگ مصرفی دنیا را مورد استفاده قرار می دهد. هند  نیز با 9.3 درصد از مجموع زغالسنگ مورد استفاده قرار گرفته در جهان در این منطقه قرار دارد.

اروپا و اور آسیا-
تولید زغالسنگ در منطقه اروپا و اور آسیا از سال 2004 تا پایان 2014 از 448.4 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 441.6 میلیون تن رسیده و دارای کاهش 6.8 میلیون تنی بوده است. سهم این منطقه از مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ جهان 34.8 درصد است. روسیه با سهم 17.6 درصدی از مجموع ذخایر اثبات شده زغالسنگ جهان در این منطقه قرار دارد.
در دوره ده ساله مورد بررسی سهم تولید منطقه اروپا و اور آسیا از مجموع زغالسنگ تولید شده در جهان از 15.8 درصد به 11.2 درصد کاهش یافته است.
در این دوره، مصرف زغالسنگ در این منطقه از 536.6 میلیون تن معادل نفت خام در سال به 476.5 میلیون تن رسیده و با کاهش 60.1 میلیون تنی دارای افت 11.2 درصدی بوده است.

 

آدرس منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *