نفتآب
پژوهشگاه صنعت نفت، همراهی مطمئن در مسیر توسعه فناوری

پژوهشگاه صنعت نفت، همراهی مطمئن در مسیر توسعه فناوری

پژوهشگاه صنعت نفت، همراهی مطمئن در مسیر توسعه فناوری پژوهشگاه صنعت نفت با اتکا به سرمایه فکری متخصصان و کارشناسان خبره، به‌کارگیری تجهیزات و امکانات علمی و آزمایشگاهی روزآمد و بهره‌مندی از سازوکارهای نظام نوآوری، استوارتر از همیشه در مسیر توسعه راهکارهای فناورانه صنعت نفت، ارزش‌آفرینی و تکمیل زنجیره توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها در حرکت […]