نفتآب

شرکت ملی گاز ایران روزهای بحران را با موفقیت پشت سر گذاشت

مهرداد یزدی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان است. در سفر به استان گلستان و بررسی روند گازرسانی به مناطق سیل‌زده، به دفتر کارش می‌رویم تا چگونگی کیفیت گازرسانی در زمان بحران را از نگاه یک مشترک صنعتی بررسی کنیم. گفت‌وگوی شانا با این فعال اقتصادی و صنعتی را در ادامه می‌خوانید. آقای یزدی، شرکت […]