نفتآب

ساخت قطعات توربین با دانش ایرانی

به گزارش شانا، منطقه ۵ عملیات انتقال گاز به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت راهبردی شبکه عظیم انتقال گاز و مالکیت ۴ هزار و ۴۷۲ کیلومتر خطوط سراسری و تجهیزات مربوط، مسئولیت انتقال حدود ۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور به مبادی مصرف را به عهده دارد. از این رو نگهداری و آمادگی ویژه و […]