نفتآب
پتروشیمی در گذار ۴۳ سال

پتروشیمی در گذار ۴۳ سال

پتروشیمی در گذار ۴۳ سال صنعت پتروشیمی فراز و فرودهای بسیاری را در روند تولید و توسعه پشت سر گذاشته است؛ از جمله دوران دفاع مقدس و بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی، تحریم و کرونا، اما با وجود تمامی بالا و پایین‌ها، صنعت پتروشیمی تا امروز کارنامه قابل دفاعی از خود نشان داده […]