نفتآب
سرمایه علمی زیرساخت سرمایه اقتصادی

سرمایه علمی زیرساخت سرمایه اقتصادی

سرمایه علمی زیرساخت سرمایه اقتصادی به گزارش شانا، نکته قابل توجه اینکه در این مسیر پرچالش و حساس و در شرایطی که با تحریم‌های همه جانبه روبه‌روست، دست همکاری به سمت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دراز کرده است. جواد اوجی، وزیر نفت، پیش ‌از این با اشاره به بحث حداکثر برداشت نفت از […]