نفتآب

اثربخشی، رویکرد اصلی پژوهشگاه صنعت نفت است

به گزارش شانا به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه در گفت‌وگو با هفته‌نامه دانش نفت به تبیین ماموریت‌های این مجموعه و رویکرد آن در سال جهش تولید پرداخته که مشروح گفت‌وگو در ادامه آمده است: جناب آقای توفیقی، به‌عنوان یک سؤال کلی و به‌عنوان سؤال اول بفرمایید که مأموریت اصلی پژوهشگاه […]