نفتآب

قطارِ «گازرسانی روستایی» به کجا رسید؟

به گزارش شانا، در سال ۱۳۹۲ بود که وزارت نفت مطالعه وسیع و جامعی را برای روش اقتصادی و بهینه انرژی‌رسانی به نقاط کشور انجام داد که طبق آن روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای قابلیت گازرسانی با تعیین حداکثری از هزینه به ازای هر خانوار روستایی شناسایی شدند. در اقدام دیگر، وزارت نفت با همکاری […]