نفتآب

مروری بر پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

به گزارش خبرنگار شانا، پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در ادامه چهار همایش پیشین به‌مدت دو روز (چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه) در سالن همایش کنگره نفت و نیرو به‌صورت مجازی و با رعایت تمامی موازین و پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. ترغیب شرکت‌های فعال در صنعت نفت برای به‌کارگیری استانداردهای مسئولیت اجتماعی […]