نفتآب

حمله پالایشگاه‌سازان کاغذی به وزیر خودکفایی بنزین

به گزارش شانا، یکی از بزرگ‌ترین اتهام‌هایی که از سوی منتقدان به بیژن زنگنه منتسب می‌شود، ‌دشمنی وی با پالایشگاه‌سازی است؛ موضوعی که البته مرور کارنامه وزیر نفت نشان می‌دهد اتهامی بیش نیست و در همین دوره بود که ایران توانست بعد از ۴۰ سال از واردات بنزین بی‌نیاز و به صادرکننده آن تبدیل شود. […]