نفتآب

سهم پتروشیمی از «نوفلرینگ» صنعت نفت

صنعت نفت ایران در بیش از یک قرن اخیر تحولات زیادی به سمت توسعه، روزآمد کردن و همراهی با محیط پیرامونی خود داشته است که تلاش برای حفظ محیط‌ زیست انسانی و طبیعی خود یکی از این تلاش‌ها و تغییرات بوده است. صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعتی پیشرو در توسعه صنعتی و کالبدی و تلاش برای […]