نفتآب

روزشمار توسعه در میدان نفتی یاران

آذرماه ۱۳۹۰: قرارداد توسعه میدان نفتی یاران شمالی به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار میان شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شد. شهریورماه ۱۳۹۱: شرکت مهندسی و توسعه نفت از آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان یاران جنوبی با اتکا به توان فنی این شرکت خبر داد. دی‌ماه ۱۳۹۱: شرکت ملی […]