نفتآب

جوشکاری چیست؟

به روش‌های ساخت و اتصال موادی مانند فلز، سرامیک، پلیمر و کامپوزیت به‌ یکدیگر، به طور دائم، جوشکاری می‌گویند. ایجاد جوش در مواد معمولاً به این صورت انجام می‌پذیرد که با ایجاد حرارت بالا ماده را ذوب کرده و سپس با سرد کردن آهن، جوش ایجاد می‌شود. روش‌های دیگری برای جوشکاری با دمای پایین وجود دارد که […]