نفتآب

گازرسانی به پهناورترین استان ایران به کجا رسید؟

به گزارش شانا، استان کرمان با مرکزیت شهر کرمان پهناورترین استان ایران  است. این استان در جنوب شرق ایران واقع شده است و بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت دارد و نهمین استان پرجمعیت کشور است، کرمان ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و صنعتی دارد و چند سال متوالی رتبه نخست صادرات غیرنفتی کشور را از آن خود کرده‌ است. […]