نفتآب

توسعه پرشتاب پالایش گاز در ۶ سال آینده

قطار توسعه صنعت گاز با پشت سر گذاشتن همه محدودیت‌ها در مسیر رسیدن به ایستگاه مقصود که همان برداشت حداکثری از مخازن مشترک و جایگزینی گاز با فرآورده‌های نفتی بوده، در حرکت است تا همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه سراسری گاز متصل شوند. در این مسیر، افزون بر برداشت حداکثری […]