نفتآب

توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هرگز متوقف نمی‌شود

«توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هرگز متوقف نمی‌شود. آمار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس نسبت به پارسال ۲۴ درصد رشد داشته است که با فرض امکان خرید تولیدکنندگان واقعی در بورس کالا، گواه توسعه مطلوب صنایع پایین‌دستی در کشور است». این جمله را رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گوید. وی همچنین به این نکته […]