نفتآب

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نحوه مصرف گاز در یک پژوهش

به گزارش شانا به نقل از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پژوهشگران دانشگاه مازندران و دانشگاه شهید بهشتی در مطالعه‌ای عوامل اجتماعی مؤثر بر ایجاد عادت‌های مصرف گاز را بررسی کردند. این مطالعه با عنوان «تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی» با حمایت شرکت تولید و توزیع گاز استان مازندران انجام […]