نفتآب

حیاط خلوتی که «مپنا» شد

محسن صفایی‌فراهانی نیاز به معرفی ندارد، بدون تردید همه کسانی که کمی از سیاست، کمی از اقتصادی، کمی از ورزش می‌دانند او را به خوبی می‌شناسد. او سال‌ها در سطح نخست مدیریت کشور خدمت و در همه این سال‌ها به گواه بسیاری از اهالی فن در مسئولیت خود موفق عمل کرده است. وی درگفت‌وگو با […]