نفتآب
انتخاب چهارمین دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف؛ فردا

انتخاب چهارمین دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف؛ فردا

انتخاب چهارمین دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف؛ فردا به گزارش شانا، ایران، الجزایر، ترینیداد و توباگو، لیبی و نیجریه نامزدهای خود را در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۱ برای احراز هفتمین دوره دبیرکلی به دبیرخانه جی‌ئی‌سی‌اف معرفی کردند، سابقه نامزدهای معرفی شده برای احراز پست دبیرکلی به‌صورت کوتاه در ادامه می‌آید. محمد حامل: کاندیدای ۶۴ ساله الجزایر برای […]