نفتآب

فاز ۱۱ و منتقدانی که نیمی‌از واقعیت را نشان می‌دهند

میدان گازی پارس جنوبی با ۲۱ درصد از کل ذخایر گازی ایران و ۸ درصد از ذخایر گازی جهان، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین میادین گازی جهان است که در خلیج‌فارس، بین ایران و قطر مشترک است، با این تفاوت که در سمت قطر، منابع گازی این میدان به خشکی چسبیده است اما در طرف […]