نفتآب

انبار محصولات پتروشیمی خالی است، صادرات ادامه دارد

اردیبهشت ماه پارسال بود که آمریکا در بهت و حیرت جهان از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد و تحریم‌های یکجانبه‌ای را ضد ایران از صادرات نفت تا نفتکش‌ها، از سرمایه‌گذاری تا پتروشیمی اعمال کرد. حالا یک سال و اندی از آن روزها و تحریم دوباره صنعت نفت ایران در دهه ۹۰ می‌گذرد، روزهایی […]