نفتآب

زمینه برای صادرات گاز ایران به قاره سبز فراهم است

سال‌ها در قامت سفیر ایران در کشورهای آلمان، ژاپن و برزیل فعالیت کرده و چند سالی نیز در کسوت معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و نماینده وزارت صنایع در کارگروه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران حضور داشته است. علی ماجدی، دیپلمات ایرانی که همواره از مدافعان پیشبرد دیپلماسی اقتصادی بوده، معتقد است […]