نفتآب

جانی تازه در شبکه گاز ایران

به گزارش شانا به نقل از هفته‌نامه مشعل، گازی که از ذخایر زیرزمینی به دست می‌آید، پس از پالایش راهی خطوط لوله می‌شود تا پس از طی مسیری طولانی، در منازل یا صنایع مصرف شود، اما این همه ماجرا نیست. به‌طور معمول زمانی که یک خط لوله احداث می‌شود، باید در فواصل ۱۰۰ تا ۱۵۰ […]