نفتآب

همدلی از روی زمین تا زیرِ زمین

به گزارش شانا، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران که عنوان «مادرتخصصی» به آن اطلاق می‌شود، متشکل از ۱۲ شرکت فرعی از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌غرب است که تامین سوخت را در گستره‌ای از غرب کشور به عهده دارد. سفر به استان‌های زنجان و آذربایجان شرقی، همچنین گفت‌وگو با […]