نفتآب

طراحی بزرگ‌ترین سامانه خدمات عمومی برای درخواست سوخت

به گزارش شانا، مدیریت ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و مصرف سوخت در سیستم انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نو و مدیریت اطلاعات در بخش تقاضا و بهینه‌سازی سیستم انتقال و توزیع از ضرورت‌ها به شمار می‌آید؛ سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از جمله تجربه‌های موفقی بوده که در این زمینه با همکاری دستگاه‌های […]