نفتآب
کارمند شرکت ملی نفت درگذشت

کارمند شرکت ملی نفت درگذشت

کارمند شرکت ملی نفت درگذشت  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،    استاد ابوالقاسم حالت ملقب به ابوالعینک در سال 1298 خورشیدی در تهران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی و متوسطه به استخدام شرکت نفت ایران درآمد و تا زمان بازنشستگی در خدمت روابط عمومی بود. «حالت» در جوانی به فراگیری […]