نفتآب
بازسازی و احیای رابطه‌ای تخریب‌شده با امضای قرارداد سوآپ گاز

بازسازی و احیای رابطه‌ای تخریب‌شده با امضای قرارداد سوآپ گاز

بازسازی و احیای رابطه‌ای تخریب‌شده با امضای قرارداد سوآپ گاز رضا نوشادی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با اشاره به امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان، درباره اینکه این قرارداد چه تأثیری در بن‌بست‌شکنی دیپلماسی انرژی به‌ویژه با همسایگان دارد، اظهار کرد: من از پیشینه مذاکرات سوآپ گاز و واردات گاز […]