نفتآب

می‌خواهند تقصیرها را گردن زنگنه بیندازند

وزیر نفت دولت یازدهم در زمان کوتاهی توانست جایگاه ایران را پس از تحریم‌ها در بازار جهانی نفت بازیابی کند و میزان تولید را به دوران قبل از تحریم بازگرداند. در واقع هم سطح تولید نفت در دولت یازدهم افزایش یافت و هم ایران توانست بعد از تحریم‌ها بازار از دست رفته را به‌دست آورد. […]