نفتآب

نهاد صدور گواهینامه کیفیت؛ فرصت استانداردسازی در نفت

تأیید کیفی کالاها و تجهیزات تا پیش از وقوع تحریم‌های یکجانبه علیه صنعت نفت کشورمان، از طریق اخذ گواهینامه API Monogram (گواهینامه انجمن نفت آمریکا) امکان‌پذیر بود، اما با اعمال تحریم‌ها و عدم امکان دستیابی به این گواهینامه برای سازندگان ایرانی، با تدبیر وزیر نفت این موضوع به انجمن نفت ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین انجمن صنعتی […]