نفتآب

روزآمدسازی دکل‌های حفاری در دستور کار ملی حفاری

به گزارش شانا به نقل از هفته‌نامه مشعل، مشعل دکل‌های حفاری که رد آنها را در بخش‌های مختلف صنعت نفت از اکتشاف تا تولید و توسعه، توصیف، ترمیم، تعمیر، تزریق و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز و سایر حوزه‌های این صنعت عظیم و استراتژیک می‌توان سراغ گرفت، امسال بازسازی و نوسازی می‌شوند. دکل‌هایی که […]