نفتآب

زدودن آلودگی‌های شهری با خودروهای برقی

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نهادهایی است که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت دارد. صنعتی که این روزها پایش به‌عنوان یکی از متهمان به پرونده آلودگی هوای شهرهای بزرگ باز شده است. آلودگی‌هایی که تنها با اتخاذ روش‌هایی فناورانه، تغییر شیوه زندگی و مصرف از زندگی شهرنشینان […]