نفتآب
پشت پرده سناریوی تخریب روابط ایران با روسیه و چین در خزر

پشت پرده سناریوی تخریب روابط ایران با روسیه و چین در خزر

پشت پرده سناریوی تخریب روابط ایران با روسیه و چین در خزر به گزارش شانا به نقل از فارس، بی‌تردید اولویت اصلی ایران در تجارت خارجی، توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی با کشورهای همسایه و منطقه، شرق آسیا و دیگر کشورهای مستقل یا در بلوک مقابل آمریکا در قالب شریکان تجاری دوجانبه است، موضوعی که در […]