نفتآب
بازگشت به تولید حداکثری نفت ظرف ۳ ماه

بازگشت به تولید حداکثری نفت ظرف ۳ ماه

بازگشت به تولید حداکثری نفت ظرف ۳ ماه شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون که راهبری تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی را  از سه میدان بزرگ و پیچیده مارون، کوپال و شادگان به‌عهده دارد یکی از بزرگترین شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است، این شرکت که حوزه فعالیتش از سه هزار کیلومتر […]

بازگشت به تولید حداکثری نفت ظرف حداقل ۳ ماه

بازگشت به تولید حداکثری نفت ظرف حداقل ۳ ماه

بازگشت به تولید حداکثری نفت ظرف حداقل ۳ ماه شرکت بهره‌برداری نفت وگاز مارون که راهبری تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی را  از سه میدان بزرگ و پیچیده مارون، کوپال و شادگان به‌عهده دارد یکی از بزرگترین شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است، این شرکت که حوزه فعالیتش از سه هزار […]