نفتآب

ضرورت متنوع‌سازی بازار صادرات محصولات پتروشیمی

«۷۰ درصد محصولات نهایی صنعت پتروشیمی صادراتی است و ۳۰ درصد در داخل مصرف می‌شود. اکثر صادرات به چین انجام می‌شود و چین هم نخستین کشوری بود که با کرونا درگیر و به‌شدت صنایعش متوقف شد؛ صنایعی که مصرف‌کننده محصولات ایران بودند. این توقف سبب کاهش تقاضا در بازار ایران شد و ۳۰ درصد قیمت […]