نفتآب
ایران ثابت می‌کند مسیر امنی برای انتقال نفت و گاز کشورهای همسایه است

ایران ثابت می‌کند مسیر امنی برای انتقال نفت و گاز کشورهای همسایه است

ایران ثابت می‌کند مسیر امنی برای انتقال نفت و گاز کشورهای همسایه است به گزارش خبرنگار شانا، قرارداد سوآپ گازی سه‌جانیه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان هفتم آذرماه و در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضا شد، ایران بر اساس این قرارداد سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به […]