نفتآب
مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست

مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست

مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست چه تفاوتی بین چالش گاز در اتحادیه اروپا و ایران وجود دارد؟ ایران سالانه چقدر یارانه برای انرژی پرداخت می‌کند؟ پرچمدار مصرف گاز در ایران کدام بخش است؟ افزایش قیمت چقدر در مصرف گاز تأثیرگذار است؟ فرهنگ‌سازی چه مقدار سبب صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌شود؟ […]